W ramach popularyzacji uprawiania sportu, rozszerzyliśmy zaangażowanie Fundacji o nowe zadania oparte o współpracę przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa  sportowego młodzieży. Szczególnie zależy nam na rozwoju i podnoszeniu poziomu organizacyjnego i sportowego zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Impreza ta nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Stąd też nazwa zadania – OLIMPIADY MŁODZIEŻOWE. Naszym celem jest wsparcie organizatorów tych imprez, szczególnie w zakresie doposażenia środowisk lokalnych w specjalistyczny sprzęt sportowy. Ważne jest bowiem aby każdy młody zawodnik miał szansę wystartować na najlepszych obiektach, w najlepszych warunkach bazowych i sprzętowych, zapewniających uzyskiwanie rekordowych wyników.

Budowanie sportowych karier to proces wieloletni, pełen wyrzeczeń i poświęceń dla każdego zawodnika, który marzy o sukcesach. Zawsze jednak każdy z nich będzie pamiętał swój pierwszy najważniejszy start na ważnej mistrzowskiej imprezie. Fundacja będzie więc dokładać starań, by ten ich debiut na arenie ogólnopolskiej był zapamiętany na całe życie, jako ten najwspanialszy. Start, który ułatwi im drogę do sportowego sukcesu i zwiększy szanse na medale na kolejnych imprezach krajowych i międzynarodowych.

W 2017 roku Fundacja udzieli wsparcia organizatorom trzech imprez tego systemu, a mianowicie: