Darowizny Charytatywne

Podstawą przekazania darowizn w Programie darowizny charytatywne jest ogłoszenie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nagła sytuacja w jakiej znalazły się polskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (COVID-19). Fundacja w odpowiedzi na wniosek o wsparcie wystosowany przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie przeprowadzonych rozmów z szeroko rozumianymi instytucjami skupionymi wokół sektora opieki zdrowotnej oraz po dogłębnej analizie aktualnie panującej sytuacji, czuje się w obowiązku nieść pomoc tam, gdzie jest ona niezbędna i najbardziej potrzebna. W związku z powyższym, realizując zapowiedzi Fundatora (publikowane w mediach stanowisko Zarządu Totalizatora Sportowego dotyczące przekazania przez Fundację LOTTO środków finansowych w związku z pandemią COVID-19) Zarząd Fundacji podjął decyzję o przekazaniu darowizn charytatywnych. W obecnej chwili są one jedyną, najpilniejszą potrzebą. Zgodnie ze swoją misją i celami statutowymi Fundacja może to zadanie wypełnić.