Darowizny Charytatywne

Fundacja od 2020 roku, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia, realizuje działania związane ze wsparciem służby zdrowia w walce z pandemią COVID-19 i jej powikłaniami.
W programie realizowane jest również wsparcie dla Ukrainy oraz jej obywateli, w tym uchodźców przybywających do Polski w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.