Zastrzeżenia prawne

Strona fundacjalotto.pl jest własnością Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Wszelkie informacje prezentowane na stronie, publikowane są w celach informacyjnych. Fundacja LOTTO Milion Marzeń zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony Web, bez wcześniejszego zawiadomienia, w dowolnym momencie, w dowolny sposób oraz niezależnie od przyczyn. Fundacja LOTTO Milion Marzeń nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne konsekwencje takich zmian.

Fundacja LOTTO Milion Marzeń dokłada starań by materiały zamieszczone na stronie Web były zrozumiałe i przydatne dla użytkowników, nie ponosi jednak odpowiedzialności za decyzje użytkowników podejmowane wyłącznie na podstawie materiałów zamieszczonych w Serwisie .

Prawa do strony Web i Serwisu jako całości przysługują Fundacji LOTTO Milion Marzeń, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Fundacji LOTTO Milion Marzeń lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw:

  • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz. U. x 2001 r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).