Sport

Zachęcamy Polaków do aktywności fizycznej. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zarówno wspieranie amatorskiego ruchu, jak i sportu wyczynowego. Dajemy mistrzom sportu narzędzia niezbędne do prowadzenia ogólnorozwojowych zajęć pozalekcyjnych, na które zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski. Wspieramy sportowców poprzez udzielanie stypendiów celowych, dzięki którym mogą oni rozwijać się i sięgać po kolejne medale, a tym samym kreujemy kolejnych sportowych idoli i budujemy wzorce spędzania wolnego czasu, oparte na ruchu i zabawie.

Swoje działania opieramy na wynikach badań zrealizowanych przez CBOS, dzięki czemu mamy pewność, że w pełni odpowiadamy na potrzeby Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych przez Fundację programów sportowych: