Pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia

 1. Do kiedy należy złożyć Wniosek?
  Nie ma określonego terminu składania Wniosków, nabór odbywa się przez cały rok kalendarzowy.
 2. Na jakie projekty może zostać przyznane wsparcie?
  Na wszystkie projekty, które wpisują się w cele statutowe Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury
 3. W jakiej formie należy złożyć Wniosek?
  Wypełniony wniosek w wersji word należy przesłać mailem na adres filantropia@fundacjalotto.pl
  Prosimy nie załączać skanów wniosków, jak również nie przesyłać ich w formie papierowej na adres Fundacji.
  Prośby złożone w innej formie nie będą rozpatrywane przez Fundację.
 4. O jakie kwoty wsparcia można się ubiegać?
  Fundacja nie wprowadza ograniczeń kwotowych. Decyzja o przyznaniu wsparcia w określonej wysokości podyktowana jest możliwościami finansowymi Fundacji w danym kwartale.
 5. W jakim terminie udzielana jest odpowiedź na przesłane wnioski?
  Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia Wniosku wynosi 14 dni. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie oznacza nieprzyjęcie Wniosku i nieudzielenie wsparcia.