Olimpiady młodzieżowe

W ramach popularyzacji uprawiania sportu, Fundacja rozszerzyła swoje zaangażowanie o nowe zadanie oparte o współpracę przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa  sportowego młodzieży. Celem tego zadania jest objecie szczególną troską i wsparciem organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezy, która nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Stąd nazwa tego...

Kumulacja Aktywności

KONKURS 6.edycja „Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”. Zapraszamy sportowców, trenerów, którzy mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą do wzięcia udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 6.edycji programu Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Aby wziąć udział w konkursie należy: dokładnie zapoznać się z...