Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom Totalizatora Sportowego we współpracy z wybraną organizacją społeczną zrealizowanie projektów, odpowiadających na potrzeby ich lokalnych społeczności, a także udział w działaniach organizowanych przez Fundację. W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest konkurs „Kumulacja Dobrej Woli”, do którego mogą przystąpić wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego i jego spółek zależnych...

odLOTTOwa jazda

Zgłoś swoją inicjatywę w konkursie, wykręć kilometry na rowerze i ... wygraj nagrodę w postaci dofinansowania Twojego projektu w wysokości do 100 000 zł!!!
Nie czekaj! Przygotuj swój projekt i zgłoś się go do nas!

Program Grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO ...