Nasze Programy

Sztuka teraz

To program realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna przy wsparciu Fundacji LOTTO. Jego celem jest z jednej strony promocja sztuki i utalentowanych artystów a z drugiej uwrażliwianie Polaków na piękno i zbliżenie społeczeństwa do rynku sztuki. Chcemy nauczyć, że obcowanie ze sztuką to nie tylko muzea i drogie wystawy, ale że każdy może być koneserem i posiadać własną domową galerię ...

Program Grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację LOTTO ...

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom Totalizatora Sportowego we współpracy z wybraną organizacją społeczną zrealizowanie projektów, odpowiadających na potrzeby ich lokalnych społeczności, a także udział w działaniach organizowanych przez Fundację. W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest konkurs „Kumulacja Dobrej Woli”, do którego mogą przystąpić wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego i jego spółek zależnych...

odLOTTOwa jazda

Znane są już wyniki 1 etapu Konkursu „odLOTTOwa jazda”.
Miło nam poinformować, że do 2 etapu Konkursu „odLOTTOwa jazda” zakwalifikowało się 30 organizacji.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszej części Konkursu.

Kumulacja Aktywności

Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji LOTTO zdecydował o wyborze 50 „Autorskich Projektów” do realizacji w ramach Programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 6. edycja”.

Olimpiady młodzieżowe

W ramach popularyzacji uprawiania sportu, Fundacja rozszerzyła swoje zaangażowanie o nowe zadanie oparte o współpracę przy organizacji ogólnopolskiego systemu szkolenia i współzawodnictwa  sportowego młodzieży. Celem tego zadania jest objecie szczególną troską i wsparciem organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Imprezy, która nawiązuje do szlachetnej idei olimpijskiej i niesie w sobie olbrzymie wartości edukacyjno-wychowawcze. Stąd nazwa tego...