Program

Zachęcamy dzieciaki ze starszych klas szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną do większej aktywności fizycznej. Stwarzamy im możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów Polski, Europy i świata. W każdym roku …

Zachęcamy dzieciaki ze starszych klas szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną do większej aktywności fizycznej. Stwarzamy im możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów Polski, Europy i świata. W każdym roku szkolnym organizujemy darmowe zajęcia sportowe dla 50 grup młodzieży na terenie całego kraju. Prowadzący wybierani są w konkursie, do którego zgłaszać mogą się uznani sportowcy lub trenerzy różnych rodzajów sportu. Lokalizacja zajęć nie jest z góry określona – co roku dobierana jest do miejsca zamieszkania trenerów. Nasze treningi zawierają w sobie elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszak sport to zdrowieJ Zajęcia są różnorodne i innowacyjne w taki sposób, aby wszystkich tych, którzy do tej pory nie byli zbyt aktywni przekonać, że sport to radość i świetna zabawa.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Konkurs na prowadzących zajęcia

Rozpoczynamy 5 edycję „Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjnej”.
Zapraszamy wszystkie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerów i zawodników różnych dyscyplin sportu, którzy uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw Polski do wzięcia udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych ...

Rozpoczynamy 5 edycję „Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjnej”.

Zapraszamy wszystkie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerów i zawodników różnych dyscyplin sportu, którzy uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw Polski do wzięcia udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu wraz z załącznikiem (pdf do pobrania poniżej).
  • Przygotować scenariusz pozalekcyjnych zajęć sportowych, obejmujący co najmniej 48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 12-16 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne i unikają zajęć wychowania fizycznego. Powinny zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Należy także ułożyć wstępny harmonogram zajęć i preliminarz kosztów.
  • Zalogować się w systemie zgłaszania wniosków zamieszczonego poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  • Do formularza należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz skan zaświadczenia o niekaralności. Jeżeli z jakiś ważnych przyczyn nie zdążą Państwo uzyskać zaświadczenia z sądu, można złożyć skan oświadczenia o niekaralności, z tym że laureaci konkursu będą zobowiązani do uzupełnienia tego dokumentu do dania 20 sierpnia br.
  • Wysłać formularz wraz z załącznikami do dnia 25 czerwca godzina 23:59:59.
  • Uwaga! System zapamiętuje dane wpisane do formularza, zatem można wchodzić do systemu i nanosić zmiany, ale tylko do momentu wysłania zgłoszenia. Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wniesienia zmian.
  • Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Fundacji do dnia 17 lipca 2017 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt poprzez kumulacjaaktywnosci@fundacjalotto.pl

Złóż  zgłoszenie

Multimedia