Remedium – wydanie numeru miesięcznika – listopad 2011

W 2011 r. Fundacja LOTTO Milion Marzeń nawiązała współpracę z magazynem „Remedium”. Efektem współpracy było wydanie listopadowego numeru „Remedium” – Nr 11 (225), listopad 2011, zawierającego artykuły dotyczące uzależnień od hazardu a także potrzeb w zakresie edukacji, profilaktyki i terapii tych problemów. Specjalny numer „Remedium” otwiera artykuł znanego specjalisty w zakresie leczenia uzależnień, dr n. med. Bohdana Woronowicza, pn. „Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki”. Ponadto w numerze:

  • najnowsze badania na temat hazardu w Polsce,
  • porady jak rozpoznać osobę uzależnioną,
  • wywiad z Louisem Weigele, byłym prezydentem Ohio Council on Problem Gambling i członkiem zarządu National Council on Problem Gambling, o sposobach leczenia osób uzależnionych od hazardu oraz działaniach profilaktycznych i edukacyjnych w USA,
  • relacja z konferencji „Diagnoza i terapia patologicznego hazardu” z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, m.in: dr Bohdanem Woronowiczem, prof. Marcinem Wojnarem, prof. Czesławem Czabałą, Pieterem Remmersem, Malcolmem Bruce i Robertem Murray’em,
  • wywiad z Asią, Anonimową Hazardzistką
  • raport na temat wyzwań w obszarze edukacji, badań i terapii uzależnienia od hazardu w Polsce

2011.12.01 remedium-psychologia.plRemedium należy do grupy najchętniej czytanych czasopism poświęconych profilaktyce uzależnień i innych zachowań problemowych. To profesjonalny miesięcznik, prezentujący aktualne i wiarygodne informacje z zakresu wychowania i profilaktyki. Miesięcznik redagowany jest przez zespół psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów, profilaktyków i dziennikarzy. Remedium współpracuje z szerokim gronem Autorów, począwszy od wybitnych przedstawicieli świata nauki, przez specjalistów z zakresu profilaktyki, po praktyków w dziedzinie wychowania. Stanowi ważne forum dialogu oraz wymiany doświadczeń i poglądów, dzięki czemu wnikliwie analizowane są zarówno nowe trendy w wychowaniu, jak też innowacje w profilaktyce zachowań problemowych.

Poniżej artykuły, które ukazały się w tym numerze:

Więcej artykułów znajduje się na stronie: remedium-psychologia.pl, w zakładce Archiwum. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!