Odpowiedzialny Sprzedawca

OS1„Odpowiedzialny Sprzedawca” to cykl szkoleń realizowany przez Fundację LOTTO Milion Marzeń w ramach programu Bezpieczna Rozrywka. Projekt adresowany jest do pracowników i współpracowników Totalizatora Sportowego – operatora gier losowych (kolektorów fizycznych, prawnych i sieciowych oraz pracowników Spółki z otoczenia sprzedawców). Program i zakres merytoryczny szkoleń został opracowany przez ekspertów z zakresu psychoterapii uzależnień po analizie najnowszej literatury krajowej i zagranicznej, w tym badań dotyczących skali uzależnienia od hazardu – także tych, przeprowadzonych wcześniej przez Fundację.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” oraz współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Głównym celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników i partnerów biznesowych Totalizatora Sportowego w zakresie:

 • hazardu i zagrożeń z nim związanych, grania problemowego oraz patologicznego i rozpoznawania ich symptomów,
 • umiejętności reagowania w trudnych, nietypowych sytuacjach oraz radzenia sobie z nimi, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ustawy hazardowej,
 • komunikowania się z trudnym klientem (uzależnionym od hazardu, nalegającym na sprzedaż produktów LOTTO osobie nieletniej),
 • odpowiedzialnego, kontrolowanego grania, co przyczyni się do ograniczenia ewentualnych szkód i zminimalizowania negatywnego wpływu gier losowych na społeczeństwo,
 • umiejętności wskazania adresów ośrodków, w których prowadzone są terapie dla osób mających problem z graniem problemowym i patologicznym.

Odpowiedzialny Sprzedawca – projekt pilotażowy (2012 rok)

W 2012 r. Fundacja LOTTO Milion Marzeń przeprowadziła pilotażowy projekt szkoleniowy pn. „Odpowiedzialny Sprzedawca”, który był adresowany do sprzedawców gier losowych pracujących w punktach sprzedaży LOTTO – kolektorów fizycznych. W ramach projektu został opracowany program i materiały szkoleniowe oraz zostało przeprowadzonych 10 szkoleń. W okresie październik – listopad 2012 r., wzięły w nich udział 182 osoby.

 • Warszawa, 21 i 28.10 oraz 18 i 25.11.2012 r.
 • Gdańsk, 14 i 28.11.2012 r.
 • Poznań, 8 i 9.11.2012 r.
 • Lublin, 21 i 22.11.2012 r.

Odpowiedzialny Sprzedawca II (2013 rok)

W 2013 roku Fundacja LOTTO Milion Marzeń kontynuowała realizację projektu „Odpowiedzialny Sprzedawca”. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 20 szkoleń w okresie czerwiec – listopad 2013 r., w których udział łącznie wzięły 392 osoby z 11 miast Polski:

 • Rzeszów, 6 i 7 czerwca 2013 r.
 • Kielce, 13 i 14 czerwca 2013 r.
 • Łódź, 21 czerwca 2013 r.
 • Lublin, 26 i 27 czerwca 2013 r.
 • Kraków, 12 i 13 września 2013 r.
 • Bydgoszcz, 18 i 19 września 2013 r.
 • Szczecin, 17 i 18 października 2013 r.
 • Olsztyn, 23 i 24 października 2013 r.
 • Opole, 7 i 8 listopada 2013 r.
 • Gdańsk, 21 i 22 listopada 2013 r.
 • Warszawa, 29 listopada 2013 r.

Odpowiedzialny Sprzedawca III (2014 rok)

Fundacja LOTTO Milion Marzeń już po raz trzeci otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na realizację szkoleń „Odpowiedzialny Sprzedawca”. W 3. edycji projektu w 20. szkoleniach zostało przeszkolonych 360 osób.  Udział w szkoleniach wzięli:

 • sprzedawcy produktów LOTTO – kolektorzy prawni,
 • kolektorzy fizyczni, którzy nie zostali przeszkoleni w 1. i 2. edycji „Odpowiedzialnego Sprzedawcy” a także pracownicy spółki z otoczenia sprzedawców (Przedstawicieli Rejonu Sprzedaży – PRS i Kierowników Regionu Sprzedaży – KRS, pracowników działu sprzedaży, trenerów, pracowników działu szkoleń, itp.)

W okresie maj – listopad 2014 r. Fundacja przeprowadziła 20 szkoleń w 13 lokalizacjach:

 • Łódź, 8 i 9 maja 2014 r.
 • Białystok, 23 maja 2014 r.
 • Katowice, 30 maja 2014 r.
 • Gdańsk, 12 i 13 czerwca 2014 r.
 • Kraków, 26 i 27 czerwca 2014 r.
 • Rzeszów, 18.09.2014 r.
 • Bydgoszcz, 25-26.09.2014 r.
 • Poznań, 23-24.10.2014 r.
 • Zielona Góra, 13.11.2014 r.
 • Gorzów Wlkp., 14.11.2014 r.
 • Koszalin, 19.11.2014 r.
 • Szczecin, 20-21.11.2014 r.
 • Warszawa, 27.11.2014 r.
 • Katowice, 28.11.2014 r.

Odpowiedzialny Sprzedawca IV (2015 rok)

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono 15 szkoleń w 12 miastach Polski (Przemyśl, Elbląg, Bełchatów, Włocławek, Gdańsk, Katowice, Rybnik, Nowy Sącz, Słupsk, Szczecinek, Szczecin, Warszawa), w których przeszkolono 219 osób w okresie maj – listopad 2015 r . O ile przed szkoleniem tylko 59% uczestników deklarowało, że ich poziom wiedzy nt. hazardu i zagrożeń z nim związanych, grania problemowego i patologicznego jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym, to po ich zakończeniu taką wiedzę posiadało już blisko 99% uczestników (wzrost o 40 p.p.).

Od początku realizacji projektu, tj. od roku 2012, w wyniku przeprowadzonych 4 edycji szkoleń, zostało przeszkolonych łącznie 1 153 uczestników we wszystkich Oddziałach Totalizatora Sportowego.

Dziękujemy Wszystkim za udział w szkoleniach!