Konkurs na prace magisterskie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce uzależnień od gier pieniężnych został ogłoszony przez Fundację LOTTO Milion Marzeń w listopadzie 2011 r. i trwał przez cały rok akademicki. To pierwszy taki konkurs w Polsce. Jego celem było zachęcenie studentów ostatnich lat wydziałów psychologii do pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnienia od hazardu oraz prowadzenia badań poświęconych osobom uzależnionym i zagrożonym ryzykiem. Jury w składzie:

  • dr Ewa Woydyłło – psycholog i terapeuta uzależnień,
  • Jacek Santorski – psycholog społeczny i biznesu oraz
  • Anna Zawadzka – Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń

nagrodziło 6 absolwentów z Warszawy, Gdańska, Lublina, Poznania i Wrocławia:

  • Miejsce I oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł przyznano Monice Bogusz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za pracę magisterską pt. „Poczucie własnej skuteczności i poczucie umiejscowienia kontroli a uprawianie hazardu”.
  • Miejsce II i 3000 zł otrzymała Magdalena Dyś z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Rozmiar i formy uzależnień młodzieży licealnej i studentów od internetu i gier internetowych”.
  • Miejsce III i nagroda 2000 zł przypadły Natalii Kamili Gomółce z Wydziału Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską pt. „Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od hazardu”.

Wyróżnienia otrzymały:

  • Bogumiła Nowaczyk, absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Hazard a postawy rodzicielskie”,
  • Monika Załuga z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. „Patologiczny hazard”,
  • Marzena Górska – Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II za pracę magisterską pt. „Poczucie jakości życia a aktywność hazardowa młodzieży”.

Dr Ewa Woydyłło, doświadczona i ceniona terapeutka, od lat zajmująca się leczeniem uzależnień: Mamy czym się pochwalić. Wiemy, jak pomagać uzależnionym od hazardu. I choć brakuje nam rodzimych opracowań tego problemu, to dzięki konkursom takim jak „Wygraj z hazardem”, sytuacja ta ulega znacznej poprawie. Konkurs był jednym z projektów Fundacji, prowadzonych w ramach programu „Bezpieczna Rozrywka”, mającego na celu edukację społeczeństwa na temat odpowiedzialnego grania, oraz profilaktykę i przeciwdziałanie ryzyku uzależnienia od hazardu.