Projekty

Od 2010 roku Fundacja LOTTO aktywnie angażuje się w różne projekty, których celem jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji na temat uzależnienia od hazardu oraz w zakresie rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależnień od gier pieniężnych, loterii a także wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami.

Poniżej wykaz projektów: