Jak grać odpowiedzialnie

Jednym z priorytetów Fundacji LOTTO Milion Marzeń jest promowanie odpowiedzialnej rozrywki i edukacja nt. ryzyka uzależnienia od hazardu. Wspierając Totalizator Sportowy w kształtowaniu bezpiecznych wzorców korzystania z gier hazardowych, Fundacja realizuje program „Bezpieczna Rozrywka”, będący kontynuacją prowadzonego wcześniej programu „Bezpieczna Gra”. Na program ten składają się zarówno działania skierowane do ekspertów i autorytetów terapii uzależnienia od hazardu, współpraca z uczelniami i studentami kierunków społecznych, jak również edukacja kolektorów LOTTO w zakresie rozpoznawania, identyfikowania i pomocy osobom uzależnionym od hazardu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zasad bezpiecznej rozrywki i ze szczegółami prowadzonych przez Fundację programów z zakresu profilaktyki ryzyka uzależnienia od hazardu: