Organy i zespół

RADA FUNDACJI:

Łukasz Łazarewicz – Przewodniczący Rady Fundacji

Radosław Śmigulski – Członek Rady Fundacji

Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Fundacji

Cezary Godziuk – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Łukasz Stajuda

Prezes Zarządu Fundacji

Aneta Góraj

Członek Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Ewa Gwiazda

Koordynator programów sportowych i kulturalnych

Sylwia Jakubczyk

Koordynator programów Bezpieczna Rozrywka i Filantropia

Jan Krypa

Główny specjalista ds. programów sportowych

Anna Bohater

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Joanna Olejniczak

Koordynator ds. Partnerstw Społecznych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych